Keystone logo
The UK College Of Hypnosis And Hypnotherapy Chứng chỉ về Liệu pháp Thôi miên Hành vi Nhận thức
The UK College Of Hypnosis And Hypnotherapy

Chứng chỉ về Liệu pháp Thôi miên Hành vi Nhận thức

Marylebone, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Request duration

Tiếng Anh

Request pace

Request application deadline

Aug 2023

Request tuition fees

Request study format

Giới thiệu

Giai đoạn 1: Chứng chỉ về liệu pháp thôi miên dựa trên bằng chứng. Một khóa đào tạo chuyên sâu kéo dài bảy ngày tập trung vào đánh giá cơ bản về liệu pháp thôi miên, cảm ứng thôi miên, sử dụng gợi ý, mối quan hệ trị liệu trong thôi miên và dạy khách hàng tự thôi miên. Khóa học dựa trên những gì được gọi là "mô hình nhận thức-hành vi của thôi miên" (chứ không phải là mô hình "xuất thần") - và điều này có nghĩa là nó rất tương thích để được tích hợp với liệu pháp hành vi nhận thức và phương pháp tiếp cận dựa trên chánh niệm. Sự hiểu biết về thôi miên dựa trên nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng, do đó loại bỏ phần lớn điều bí ẩn xung quanh thôi miên.

Giai đoạn 2: Chứng chỉ về Liệu pháp Thôi miên Hành vi. Một khóa đào tạo chuyên sâu kéo dài bảy ngày về CBH với trọng tâm là tích hợp liệu pháp thôi miên với liệu pháp hành vi. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một giới thiệu rất vững chắc về du lịch cộng đồng, đặc biệt là từ quan điểm hành vi. Bạn sẽ học được các kỹ thuật CBT cốt lõi, được chứng minh rõ ràng cho sự lo lắng và căng thẳng - và cách kết hợp những kỹ thuật thôi miên để cải thiện kết quả.

Giai đoạn 3: Chứng chỉ về liệu pháp thôi miên nhận thức. Một chương trình đào tạo chuyên sâu kéo dài bảy ngày về CBH cung cấp cho bạn sự giới thiệu và nền tảng vững chắc về mô hình nhận thức của liệu pháp - đặc biệt là các mô hình nhận thức mới nhất cho chứng lo âu. Nó tập trung mạnh mẽ hơn vào liệu pháp nhận thức, liệu pháp giải quyết vấn đề, kỹ thuật hình ảnh và phương pháp tiếp cận dựa trên chánh niệm - đặc biệt tập trung vào các phương pháp tiếp cận mới nhất đối với chứng lo âu xã hội, đào tạo khách hàng cách loại bỏ sự tự ý thức.

Về trường học

Câu hỏi