Keystone logo
Trinity College of Nursing & Health Sciences

Trinity College of Nursing & Health Sciences

Trinity College of Nursing & Health Sciences

Giới thiệu

Với sự có mặt tại Quad Cities trong hơn 100 năm, Trường Cao đẳng Điều dưỡng Trinity

 • Liên kết Khoa học Ứng dụng trong Chụp X quang
 • Liên kết của Khoa học Ứng dụng trong Chăm sóc Hô hấp
 • Cử nhân Khoa học trong Khoa học Y tế
 • Cử nhân Khoa học Y tá
 • Thạc sĩ Khoa học Y tá

Phương pháp tiếp cận tích hợp của chúng tôi

Các chương trình học tập của chúng tôi được đánh giá cao và tập trung vào việc phát triển tư duy phê phán và kỹ năng thực hành cần thiết để bước vào môi trường chăm sóc sức khoẻ thay đổi nhanh chóng ngày nay. Thông qua liên kết của chúng tôi với Hệ thống Y tế vùng Trinity, sinh viên của chúng tôi có thể làm việc với một số thiết bị công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực y tế, trong cả mô phỏng và lâm sàng.

Đội ngũ giáo viên và nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi làm việc chặt chẽ với các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ khu vực khác, đưa ra cách tiếp cận hợp tác và toàn diện cho chương trình giảng dạy.

Truyền thống cộng đồng phong phú

Lịch sử hội nhập lâu dài của trường với niềm đam mê chăm sóc sức khoẻ cộng đồng chứng tỏ sự đáp ứng của chúng tôi đối với những nhu cầu chăm sóc sức khoẻ đang thay đổi của khu vực. Nguồn gốc của chúng tôi có thể được bắt nguồn từ năm 1898 khi chăm sóc sức khỏe đã được nhiều khác với hiện nay. Khi Trường đã phát triển trong những năm qua, chúng tôi đã duy trì các chiến lược giảng dạy sáng tạo bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến để chuẩn bị cho các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ cho môi trường y tế năng động.

Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trinity College of Nursing

Sứ mệnh

Trinity College of Nursing

Giá trị

Một chương trình giáo dục ở Trinity là dựa vào giá trị, nhấn mạnh đến lý do lâm sàng và việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc có văn hoá có thẩm quyền.

 • Thực tiễn Tốt nhất: Trinity College cam kết sử dụng các phương pháp hay nhất trong các viện nghiên cứu và chăm sóc lâm sàng.
 • Chăm sóc: Trường cao đẳng Trinity cổ vũ cho một nền văn hoá chăm sóc phản ánh lòng trắc ẩn và tôn trọng.
 • Đa dạng sinh học: Trinity College nắm giữ sự đa dạng và thúc đẩy sự tương đồng về văn hoá.
 • Tính toàn vẹn: Các giảng viên, nhân viên, và sinh viên Trinity College tôn trọng các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong giáo dục và thực hành.
 • Học tập suốt đời: Trinity College mô hình tầm quan trọng của việc mua lại kiến ​​thức như một cam kết thực hành chuyên nghiệp.

Học tên miền / Năng lực liên quan

Hiểu biết

 • Khả năng kiểm tra và giải thích hiện tượng
 • Khả năng xây dựng và tổ chức kiến ​​thức
 • Khả năng tích hợp và tổng hợp kiến ​​thức
 • Khả năng áp dụng các khái niệm định lượng và định tính

Khả năng

 • Khả năng giải quyết các vấn đề thực tế
 • Có khả năng cộng tác với nhiều lĩnh vực
 • Khả năng giao tiếp hiệu quả
 • Có khả năng thực hành thành thạo và khéo léo trong môi trường y tế thay đổi

Giá trị Chăm sóc Văn hoá

 • Khả năng bảo tồn / duy trì bản sắc văn hoá
 • Khả năng chứa / thương lượng các phương tiện giao thông khác nhau
 • Khả năng mô phỏng lại / cơ cấu lại phương pháp chăm sóc sức khoẻ
 • Có khả năng áp dụng các nguyên tắc đạo đức và luật pháp đối với chăm sóc sức khoẻ

Địa điểm

 • 2122 25th Avenue, 61201, Rock Island

Câu hỏi