Keystone logo
University of Alabama at Birmingham

University of Alabama at Birmingham

University of Alabama at Birmingham

Giới thiệu

Tại University of Alabama at Birmingham , chúng tôi chưa bao giờ chỉ đơn thuần tìm kiếm điều gì tiếp theo — chúng tôi đã giúp xây dựng tương lai thông qua các ý tưởng và sáng kiến mới trong lớp học, phòng thí nghiệm, studio và phòng khám. Tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị được chia sẻ University of Alabama at Birmingham cung cấp nền tảng cho kế hoạch chiến lược, Tạo dựng tương lai.

Một trường đại học truyền cảm hứng và trao quyền cho việc tạo ra tri thức thay đổi thế giới.

University of Alabama at Birmingham phục vụ sinh viên, bệnh nhân, cộng đồng và nhu cầu toàn cầu về khám phá, phổ biến kiến thức, giáo dục, sáng tạo và áp dụng các giải pháp đột phá. Chúng tôi dẫn đầu trong số các trường đại học nghiên cứu đô thị công lập toàn diện với các trung tâm y tế học thuật.

Địa điểm

  • University Boulevard,1720, 35294, Birmingham

Câu hỏi