Keystone logo
University of South Carolina

University of South Carolina

University of South Carolina

Giới thiệu

Ở địa phương và toàn cầu, nhu cầu về các chuyên gia y tế công cộng chất lượng chưa bao giờ lớn hơn thế. Là trường y tế công cộng duy nhất ở Nam Carolina, Trường Y tế Công cộng Arnold đang tạo ra tác động quan trọng thông qua các chương trình nghiên cứu, giáo dục và tiếp cận cộng đồng sáng tạo.

Với tư cách là nguồn lực nghiên cứu và giáo dục sức khỏe cộng đồng chính cho người dân Nam Carolina, chúng tôi chuẩn bị thế hệ tiếp theo của các học viên và học giả chuyên nghiệp để phục vụ cộng đồng của chúng tôi và tác động đến việc ngăn ngừa bệnh tật thông qua giáo dục và can thiệp sức khỏe cộng đồng.

Được thành lập vào năm 1975 với tư cách là trường y tế công cộng được công nhận thứ 19 trên toàn quốc, Trường Y tế Công cộng Arnold thuộc University of South Carolina tiếp tục đạt kỷ lục ghi danh với sự tăng trưởng lớn về số lượng sinh viên và kinh phí nghiên cứu của giảng viên. Chúng tôi có một loạt các chương trình học thuật, các lĩnh vực chuyên môn nghiên cứu nổi tiếng thế giới và các trung tâm và chương trình cộng đồng có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Trường Y tế Công cộng Arnold đang cải thiện sức khỏe cộng đồng bằng cách chuẩn bị cho các học giả tương lai và lực lượng y tế công cộng cũng như tiến hành, dịch và phổ biến các nghiên cứu đột phá. Sáu khoa của chúng tôi là ngôi nhà của các giảng viên được công nhận trên toàn quốc, các sinh viên từng đoạt giải thưởng và các hoạt động nghiên cứu và gắn kết cộng đồng có tác động.

Địa điểm

  • Midtown - Downtown, Hoa Kỳ

Câu hỏi