Keystone logo
University of British Columbia - Faculty of Applied Science Thạc sĩ về Lãnh đạo & Chính sách Y tế trong Giáo dục Lâm sàng

Thạc sĩ in

Thạc sĩ về Lãnh đạo & Chính sách Y tế trong Giáo dục Lâm sàng University of British Columbia - Faculty of Applied Science

University of British Columbia - Faculty of Applied Science

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

 • Văn bằng sau đại học về quản lý và lãnh đạo chăm sóc sức khỏe
  • Sharjah, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất
  • Lagos, Nigeria
  • + 14 hơn
 • Thạc sĩ Lãnh đạo về Chăm sóc Sức khỏe & Xã hội (Quốc tế)
  • Bradford, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
 • Bằng thạc sĩ về quản lý và lập kế hoạch y tế cho người quản lý y tế - 100% trực tuyến
  • Spain Online, Tây Ban Nha