Keystone logo
University of Missouri

University of Missouri

University of Missouri

Giới thiệu

Là trường y khoa đầu tiên được hỗ trợ công khai ở phía tây sông Mississippi, Trường Y của University of Missouri đã cải thiện sức khỏe, giáo dục và nghiên cứu trong hơn 170 năm.

Nhiều bác sĩ Missouri nhận bằng y khoa của University of Missouri hơn bất kỳ trường đại học nào khác. Hơn 680 bác sĩ và nhà khoa học của Trường Y đã đào tạo hơn 1.000 sinh viên y khoa, cư dân, nghiên cứu sinh và những người khác đang tìm kiếm bằng cấp cao, cũng như hơn 1.000 sinh viên đại học mỗi học kỳ.

Các nhà nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào những khám phá cứu sống giải quyết các vấn đề sức khỏe phổ biến nhất. Trường được xếp hạng quốc gia về các lĩnh vực như y học gia đình và cộng đồng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, dược lý và sinh lý học, quản lý sức khỏe và tin học.

Địa điểm

  • Columbia, Hoa Kỳ

Câu hỏi