Keystone logo
University at Albany SUNY School of Public Health

University at Albany SUNY School of Public Health

University at Albany SUNY School of Public Health

Giới thiệu

Tại Trường Y tế Công cộng, bạn sẽ là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm xây dựng các cộng đồng lành mạnh hơn bằng cách tham gia vào các khóa học thực hành, nghiên cứu tiên tiến và trải nghiệm dựa trên thực hành được nâng cao nhờ quan hệ đối tác 35 năm độc đáo của chúng tôi với New York Bộ Y tế Tiểu bang.

Chúng tôi cung cấp những trải nghiệm xác định về sức khỏe cộng đồng - những trải nghiệm cho phép bạn xem xét các vấn đề, khám phá các khả năng và tạo ra sự thay đổi cần thiết cho một ngày mai tốt đẹp hơn.

Địa điểm

  • Rensselaer

    University Place,1, 12144, Rensselaer

    Câu hỏi