Keystone logo
University Institute of Biomedical Sciences of Cordoba (Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba (IUCBC))

University Institute of Biomedical Sciences of Cordoba (Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba (IUCBC))

University Institute of Biomedical Sciences of Cordoba (Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba (IUCBC))

Giới thiệu

Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba (IUCBC) là một trường đại học được thành lập vào năm 2010, và chuyên về khoa học sức khỏe thông qua Trường Y khoa.

IUCBC ra đời sau một thỏa thuận giữa hai tổ chức: Bệnh viện Privado Universitario de Córdoba và Instituto Mercedes y Martín Ferreyra. Cả hai đều được công nhận trong nước và quốc tế, là tổ chức tiên phong với nhiều thập kỷ trong lĩnh vực nghiên cứu và chăm sóc bệnh nhân.

Địa điểm

  • Naciones Unidas 420, , Córdoba

Câu hỏi