Keystone logo
University of Arkansas at Monticello School of Nursing

University of Arkansas at Monticello School of Nursing

University of Arkansas at Monticello School of Nursing

Giới thiệu

Tất cả các chương trình được cung cấp trong Trường Y tá đều được Hội đồng Điều dưỡng Bang Arkansas phê duyệt. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên đủ điều kiện tham gia Kỳ thi Cấp phép của Hội đồng Quốc gia dành cho Y tá đã Đăng ký (NCLEX-RN) để trở thành một y tá đã đăng ký.

Địa điểm

  • University Drive,346, 71656, Monticello

Câu hỏi