Keystone logo
University of Charleston School of Health Sciences BS trong Khoa học X quang

BS trong Khoa học X quang

University of Charleston School of Health Sciences

University of Charleston School of Health Sciences

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Charleston, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi