Keystone logo
University of Copenhagen

University of Copenhagen

University of Copenhagen

Giới thiệu

Được thúc đẩy bởi sự sáng tạo trí tuệ và tư duy phản biện từ năm 1479, các nhà nghiên cứu và sinh viên tại University of Copenhagen đã mở rộng tầm nhìn và góp phần đưa thế giới tiến lên. Với 5.000 nhà nghiên cứu và 37.500 sinh viên, Trường tự hào có môi trường nghiên cứu và học tập quốc tế và được xếp hạng cao trong danh sách xếp hạng hàng đầu về các trường đại học tốt nhất thế giới.

Trường cung cấp cho các nhà nghiên cứu và sinh viên cơ hội phát triển tài năng của họ và đưa ra các sáng kiến liên ngành đầy tham vọng để hỗ trợ các cộng đồng học thuật mạnh mẽ của mình. Thông qua giảng dạy dựa trên nghiên cứu - và bằng cách tham gia vào nghiên cứu - sinh viên được trang bị để giải quyết các thách thức và nhu cầu của xã hội.

Địa điểm

  • 10 Nørregade, 1165, Copenhagen

Câu hỏi