Keystone logo
University of Defence Bằng tiến sĩ. trong Sinh học vô tuyến quân sự

Bằng tiến sĩ. trong Sinh học vô tuyến quân sự

University of Defence

University of Defence

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Brno, Cộng hòa Séc

Ngôn ngữ

Yêu cầu thông tin

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ về Sinh học Y tế và Di truyền học
    • Pilsen, Cộng hòa Séc
  • Bio Sci-Cell Bio/Molecular Gen - Ph.D.
    • Kent, Hoa Kỳ
  • Tiến sĩ về Sinh học Tế bào và Phát triển
    • Prague, Cộng hòa Séc