Keystone logo
University of Florida College of Public Health and Health Professions Thạc sĩ khoa học giao tiếp và rối loạn

Thạc sĩ khoa học giao tiếp và rối loạn

University of Florida College of Public Health and Health Professions

University of Florida College of Public Health and Health Professions

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Gainesville, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • MS trong rối loạn giao tiếp
    • Boston, Hoa Kỳ
  • Cử nhân Khoa học Ngôn ngữ
    • Joondalup, Úc
  • Tiến sĩ Triết học trong Khoa học Nói, Ngôn ngữ và Thính giác
    • Richardson, Hoa Kỳ