Keystone logo
University of Gothenburg, Sahlgrenska Academy (Faculty of Medicine)

University of Gothenburg, Sahlgrenska Academy (Faculty of Medicine)

University of Gothenburg, Sahlgrenska Academy (Faculty of Medicine)

Giới thiệu

Học viện Sahlgrenska là Khoa Y của Đại học Gothenburg. Chúng tôi đào tạo bác sĩ, y tá, nha sĩ và một số nghề chăm sóc được săn đón. Ví dụ về các lĩnh vực nghiên cứu mạnh mẽ là ung thư, bệnh tim mạch, sức khỏe phụ nữ và trẻ em, chuyển hóa, bệnh tâm thần kinh, chăm sóc lấy con người làm trung tâm và răng miệng.

Cơ sở chính của chúng tôi Medicinareberget đang được phát triển để đáp ứng nhu cầu trong tương lai cho sinh viên, giáo viên và nhà nghiên cứu. Trong vòng vài năm tới, Medicinareberget sẽ là đầu mối cho các hoạt động Khoa học Đời sống của trường đại học. Phần lớn nghiên cứu và giáo dục của chúng tôi cũng diễn ra trong khuôn viên trường được chia sẻ với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là tại các bệnh viện trong Bệnh viện Đại học Sahlgrenska. Về nha khoa, chúng tôi có sự hợp tác tương ứng với dịch vụ nha khoa công cộng ở Västra Götaland.

Địa điểm

  • Gothenburg

    Medicinaregatan 3, 413 90, Gothenburg

    Câu hỏi