Keystone logo
University of Groningen Thạc sĩ Dịch tễ học Lâm sàng và Tâm lý Xã hội (nghiên cứu): Hệ thống Y tế và Phòng ngừa

Thạc sĩ Dịch tễ học Lâm sàng và Tâm lý Xã hội (nghiên cứu): Hệ thống Y tế và Phòng ngừa

University of Groningen

University of Groningen

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Groningen, Hà Lan

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 2.314 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

01 May 2024

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2024

* Sinh viên EU / EEA: € 2209 | sinh viên không thuộc EU / EEA: 18850 €

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi