Keystone logo
University of Illinois at Urbana-Champaign

University of Illinois at Urbana-Champaign

University of Illinois at Urbana-Champaign

Giới thiệu

Chúng tôi giáo dục, đổi mới, chuyển đổi và vận động. Tất cả để củng cố các gia đình dễ bị tổn thương.

Chúng tôi nuôi dưỡng một đội ngũ giảng viên đa dạng và từng đoạt giải thưởng. Chúng tôi có chương trình thực tập độc đáo nhằm chuẩn bị cho sinh viên của chúng tôi thành công trong nghề nghiệp. Và bạn có thể tìm thấy các cựu sinh viên của chúng tôi thực hiện thay đổi xã hội trên toàn thế giới.

Trường Công tác xã hội bao hàm sứ mệnh của University of Illinois at Urbana-Champaign là nâng cao đời sống của công dân ở Illinois,

trên toàn quốc và trên toàn thế giới thông qua vai trò dẫn đầu của chúng tôi trong việc học hỏi, khám phá, tham gia và phát triển kinh tế. Nhiệm vụ của chúng tôi là chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo của ngày mai trở thành những người ủng hộ và là tác nhân của sự thay đổi xã hội. Trường cũng cam kết phát triển và phổ biến kiến thức góp phần vào các chính sách, chương trình và thực tiễn phúc lợi xã hội đáp ứng. Trường thúc đẩy các giá trị của nghề công tác xã hội thông qua cam kết của mình đối với sự đa dạng và công bằng xã hội, tập trung vào các tương tác qua lại giữa con người và hệ thống sinh thái của họ, và nhấn mạnh vào việc sử dụng thực hành dựa trên nghiên cứu với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và bị thiệt thòi.

Địa điểm

  • Urbana

    West Nevada Street,1010, 61801, Urbana

    Câu hỏi