Keystone logo
University of Illinois at Urbana-Champaign Carle Illinois College of Medicine

University of Illinois at Urbana-Champaign Carle Illinois College of Medicine

University of Illinois at Urbana-Champaign Carle Illinois College of Medicine

Giới thiệu

Đại học Y khoa Carle Illinois thuộc Đại học Illinois tại Urbana-Champaign là trường y khoa đầu tiên trên thế giới dựa trên kỹ thuật. Chương trình giảng dạy của chúng tôi được xây dựng ở sự giao thoa giữa kỹ thuật và y học, với hầu hết các khóa học được thiết kế bởi một nhóm bao gồm một nhà khoa học cơ bản, bác sĩ lâm sàng và kỹ sư. Chương trình giảng dạy bao gồm khoa học cơ bản, khoa học lâm sàng, kỹ thuật và đổi mới, và nhân văn y tế vào tất cả bốn năm. Chúng tôi đặt giá trị cao về dịch vụ chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm, phân phối dựa trên hệ thống, đổi mới và nghiên cứu cũng như tiếp xúc lâm sàng sớm.

Chúng tôi hình dung một tương lai nơi các bác sĩ cung cấp dịch vụ chăm sóc nhân văn hơn cho bệnh nhân bằng cách tận dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Một tương lai nơi dịch vụ chăm sóc sức khỏe tuyệt vời luôn sẵn sàng cho tất cả những ai có nhu cầu cho dù họ là ai hay họ sống ở đâu.

Địa điểm

  • Champaign, Hoa Kỳ

Các chương trình

Câu hỏi