Keystone logo
University of Lausanne Faculty of Biology and Medicine

University of Lausanne Faculty of Biology and Medicine

University of Lausanne Faculty of Biology and Medicine

Giới thiệu

Khoa Sinh học và Y học (FBM) có ba nhiệm vụ chính:

 • Dạy bảo
 • Nghiên cứu trước
 • Đảm bảo sự kế thừa, cả về mặt học thuật và lâm sàng

Thêm vào đó là mong muốn hòa nhập vào Thành phố: FBM muốn trở thành một tác nhân trong xã hội, bằng cách thông báo cho công chúng, thúc đẩy cuộc tranh luận và bằng cách kích thích đối thoại.

Để thực hiện những sứ mệnh này, FBM dựa vào một số giá trị:

 • Tự do, như là cách duy nhất để đảm bảo nghiên cứu thực sự phục vụ con người
 • Sáng tạo và đổi mới trong cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu lâm sàng, nhưng cũng trong việc xác định giá trị của các kết quả, bao gồm cả những kết quả tiêu cực
 • Trách nhiệm xã hội, đầu tiên là đối với Thành phố, sau đó là đối với học sinh, cuối cùng là đối với cộng tác viên
 • Tôn trọng sự đa dạng, đặc biệt là giới tính, khi xã hội ngày càng phát triển và nghề nghiệp của chúng ta trở nên nữ tính hơn. Tôn trọng quan hệ với các đối tác của UNIL và CHUV

Địa điểm

Địa điểm
 • Lausanne

  Lausanne, Thụy Sĩ

  Câu hỏi