Keystone logo
University Of Medicine And Pharmacy Of Craiova

University Of Medicine And Pharmacy Of Craiova

University Of Medicine And Pharmacy Of Craiova

Giới thiệu

Năm 1970, Khoa Y được thành lập trong Đại học Craiova.

Nguồn gốc của Đại học Y Dược Craiova là giải pháp cho các vấn đề phức tạp liên quan đến hệ thống y tế ở Tây Nam của đất nước, một câu trả lời cho nhu cầu tương ứng về tổ chức và nhân khẩu học của cơ cấu cụ thể của giáo dục đại học y tế ở Romania.

Thông qua các Khoa và chuyên môn của mình (chương trình học Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ), Đại học Y Dược Craiova hướng tới việc cung cấp chất lượng giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao.

Địa điểm

  • Strada Petru Rareș,2, 200349, Craiova

Câu hỏi