Keystone logo
University of Miami Miller Di truyền học và gen người (Ph.D.)

Tiến sĩ in

Di truyền học và gen người (Ph.D.) University of Miami Miller

University of Miami Miller

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • M.Sc. trong Genes in Behavior and Health (Nghiên cứu)
    • Amsterdam, Hà Lan
  • Cử nhân khoa học về di truyền y học và thú y
    • Kaunas, Litva
  • Bằng Thạc sĩ Đại học về Di truyền, Dinh dưỡng và Môi trường Quyết định Tăng trưởng và Phát triển Các Yếu tố NUTRENVIGEN G + D
    • Santiago de Compostela, Tây Ban Nha