Keystone logo
University of Minnesota College of Pharmacy

University of Minnesota College of Pharmacy

University of Minnesota College of Pharmacy

Giới thiệu

Kể từ khi thành lập vào năm 1892, University of Minnesota College of Pharmacy đã cải thiện bệnh nhân và mọi người trên khắp thế giới thông qua giáo dục đổi mới, nghiên cứu tiên phong và phát triển thực hành liên ngành.

Đội ngũ giảng viên, nhân viên, sinh viên, cựu sinh viên và các đối tác của chúng tôi làm việc cùng nhau để định hình lĩnh vực dược, thúc đẩy các đổi mới trong giáo dục, khám phá và phát triển thuốc, chăm sóc sức khỏe, kinh tế và chính sách, chăm sóc dược phẩm, quản lý thuốc và thực hành tiến bộ. Dựa trên nền tảng xuất sắc của mình, ngày nay, chúng tôi tiếp tục nâng cao giáo dục, nghiên cứu và thực hành dược để giải quyết các vấn đề chăm sóc sức khỏe khó khăn nhất của xã hội.

Địa điểm

  • Minneapolis

    Southeast Harvard Street,308, 55455, Minneapolis

    Các chương trình

    Câu hỏi