Keystone logo
University of Minnesota School of Public Health

University of Minnesota School of Public Health

University of Minnesota School of Public Health

Giới thiệu

Hãy tưởng tượng một thế giới mà mọi người trong mọi cộng đồng đều có cơ hội có một cuộc sống khỏe mạnh.

Khả năng đó thúc đẩy giảng viên, nhân viên, sinh viên và đối tác của chúng tôi khám phá ra những con đường mới, tìm kiếm các giải pháp thay thế, thúc đẩy mạnh mẽ hơn và tạo ra các giải pháp sáng tạo trong cam kết của chúng tôi là biến sức khỏe thành quyền con người.

Là một trong những trường y tế công cộng hàng đầu trên thế giới, chúng tôi chuẩn bị một số nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực này, đồng thời cung cấp kiến thức cho các sở y tế, cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách cần thiết để đưa ra quyết định tốt nhất về sức khỏe dân số.

Địa điểm

  • Minneapolis

    Minneapolis, Hoa Kỳ

    Câu hỏi