Keystone logo
University of Missouri - Kansas City School of Medicine

University of Missouri - Kansas City School of Medicine

University of Missouri - Kansas City School of Medicine

Giới thiệu

Đại học Missouri đã mở một trường y tại Thành phố Kansas vào năm 1971 để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Missouri và quốc gia. Sử dụng một cách tiếp cận thay thế cho giáo dục y khoa từ trường học bốn năm truyền thống, Trường Y UMKC chấp nhận sinh viên ngay từ trường trung học cho chương trình tú tài / Tiến sĩ Y khoa kết hợp, cho phép sinh viên tốt nghiệp trong sáu năm với y khoa của họ trình độ.

Chương trình giảng dạy đổi mới của Trường cung cấp cho sinh viên kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân sớm và liên tục, đồng thời tích hợp đầy đủ nghệ thuật tự do / nhân văn, khoa học cơ bản và y học lâm sàng. Môi trường học tập giảm thiểu sự cạnh tranh và khuyến khích học tập thông qua sự tương tác chặt chẽ giữa giảng viên-sinh viên và quan hệ đối tác sinh viên.

Địa điểm

  • Holmes Street,2411, 64108, Kansas City

Câu hỏi