Keystone logo
University of Missouri Sinclair School of Nursing

University of Missouri Sinclair School of Nursing

University of Missouri Sinclair School of Nursing

Giới thiệu

Mục đích của Trường Y tá MU Sinclair phản ánh cam kết mạnh mẽ đối với các sứ mệnh giáo dục, thực hành, nghiên cứu, dịch vụ và mở rộng của Trung tâm Khoa học Sức khỏe và Trường Đại học. Trường Điều dưỡng MU Sinclair là một phần không thể thiếu của Hệ thống Y tế Đại học Missouri. Một trong những mạng lưới chăm sóc sức khỏe toàn diện nhất của Missouri, hệ thống bao gồm ba trường học: Trường Điều dưỡng Sinclair, Trường Y tế Chuyên gia và Trường Y khoa.

Đại học Missouri là một trong những học viện hàng đầu của quốc gia với danh tiếng về sự xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu. Nghiên cứu điều dưỡng học thuật là trọng tâm của Trường Điều dưỡng MU Sinclair vì giá trị mà nó mang lại cho lớp học và lợi ích của nó đối với sức khỏe của xã hội.

Địa điểm

  • Columbia, Hoa Kỳ

Câu hỏi