Keystone logo
University of New Brunswick College of Extended Learning

University of New Brunswick College of Extended Learning

University of New Brunswick College of Extended Learning

Giới thiệu

Về CEL

Sứ mệnh của chúng tôi: Phát triển và cung cấp chương trình cải tiến, đổi mới cho người học ở mọi lứa tuổi và mọi nguồn gốc.

Trường Đại học New Brunswick đã cung cấp các chương trình giáo dục thường xuyên từ năm 1950. Năm 2002, UNB đã thành lập Trường Cao đẳng Mở rộng (UNB CEL), cung cấp giáo dục thường xuyên và phát triển chuyên môn cho người học trưởng thành, cũng như lập trình trực tuyến cho cá nhân các tổ chức công cộng, tại địa phương, trên toàn quốc và toàn cầu.

UNB CEL cam kết cung cấp các khóa học và chương trình có chất lượng, phù hợp, cùng với các giải pháp đào tạo được tùy chỉnh và các dịch vụ dẫn đến phát triển và phát triển cá nhân và tổ chức. Thông qua các quan hệ đối tác sáng tạo, UNB CEL phát triển các chương trình góp phần vào nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của người Canada Đại Tây Dương và xa hơn nữa.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm toàn bộ gam màu, từ phân tích và lập kế hoạch đến thiết kế và phát triển, đến việc phân phối và quản lý các cơ hội học tập suốt đời cho giải trí, nghề nghiệp và đào tạo chuyên môn, hoàn thành cấp độ và trực tuyến cho các chương trình tín dụng.

Địa điểm

  • 3 Bailey Drive P.O. Box 4400, E3B 5A3, Fredericton

Câu hỏi