Keystone logo
University of North Alabama Anderson College of Nursing and Health Professions

University of North Alabama Anderson College of Nursing and Health Professions

University of North Alabama Anderson College of Nursing and Health Professions

Giới thiệu

Nhập cư mới và sinh viên chuyển tiếp hoàn thành chương trình giảng dạy bốn năm để lấy bằng Cử nhân Khoa học Điều dưỡng (BSN). Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên được cấp bằng BSN và đủ điều kiện tham gia Kỳ thi cấp phép của Hội đồng Quốc gia để được cấp phép trở thành y tá đã đăng ký.

Tầm nhìn của Trường Cao đẳng Điều dưỡng và Y tế Anderson (ACONHP) là cải thiện sức khỏe trong cộng đồng bằng cách tạo ra sự thay đổi trong hệ thống và chính sách, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và học thuật nâng cao kiến thức về điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Sứ mệnh của ACONHP là hỗ trợ các y tá tốt nghiệp và các chuyên gia y tế khác được chuẩn bị để đảm nhận các vai trò chuyên môn trong các môi trường chăm sóc sức khỏe đa dạng.

Địa điểm

  • Florence

    Harrison Plaza,1, 35632, Florence

    Câu hỏi