Keystone logo
University of Pittsburgh School of Dental Medicine

University of Pittsburgh School of Dental Medicine

University of Pittsburgh School of Dental Medicine

Giới thiệu

Kể từ năm 1896, Trường Y khoa Nha khoa đã đào tạo sinh viên để chiếm vị trí của họ trong số các nhà nghiên cứu, nhà nghiên cứu và nhà giáo dục nha khoa giỏi nhất trong khu vực của chúng tôi, trên toàn quốc và thậm chí trên toàn thế giới. Thành tích của chúng tôi phản ánh sự cống hiến và thành công của mỗi thành viên trong gia đình School of Dental Medicine.

Các nhà nghiên cứu của chúng tôi mở rộng tầm nhìn kiến thức và nổi tiếng quốc tế vì những phát triển đột phá của họ trong các lĩnh vực di truyền sọ mặt và tái tạo sọ mặt. Chúng tôi xác định các gen góp phần tạo nên những kiểu hình phức tạp của con người và đang sử dụng kỹ thuật mô để chữa lành vết thương và phục hồi chức năng và ngoại hình cho các khuyết tật của khuôn mặt và hộp sọ.

Địa điểm

  • Terrace Street,3501, 15213, Pittsburgh

Câu hỏi