Keystone logo
University of Pittsburgh School of Nursing

University of Pittsburgh School of Nursing

University of Pittsburgh School of Nursing

Giới thiệu

Trường Điều dưỡng dành riêng để cung cấp cho sinh viên nền tảng giáo dục để tiến hành thực hành dựa trên bằng chứng, tham gia vào các hoạt động học thuật và chuyển dịch kiến thức để cải thiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi có kỹ năng thẩm định / tư duy, kiến thức thực hành lâm sàng phức tạp và khả năng tích hợp nghiên cứu để cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân kỹ lưỡng.

University of Pittsburgh School of Nursing được thành lập năm 1939, là một trong những chương trình đào tạo bậc tú tài và tiến sĩ về y tá lâu đời nhất tại Hoa Kỳ. Là một trong những trường đào tạo điều dưỡng nổi tiếng của quốc gia, các nguồn lực của trường tạo thành tài sản vô giá cho sự phong phú về trí tuệ, khoa học và kinh tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ở Pennsylvania, quốc gia và trên toàn thế giới.

Địa điểm

  • Victoria Street,3500, 15213, Pittsburgh

Câu hỏi