Keystone logo
University of Texas at Tyler College of Nursing and Health Sciences

University of Texas at Tyler College of Nursing and Health Sciences

University of Texas at Tyler College of Nursing and Health Sciences

Giới thiệu

University of Texas at Tyler College of Nursing and Health Sciences cung cấp các chương trình cấp bằng xuất sắc chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp cho các vai trò lãnh đạo thành công trong các ngành y tế và khoa học vận động. Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi được chuẩn bị tốt để thực hành trong nhiều môi trường phức tạp, thay đổi liên tục.

Đại học Texas tại Trường Điều dưỡng Tyler chuẩn bị cho các y tá chuyên nghiệp, những người cung cấp khả năng lãnh đạo chăm sóc sức khỏe toàn cầu trong nhiều vai trò khác nhau. Sinh viên tốt nghiệp giải quyết những thách thức của một xã hội năng động và hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng cách khởi xướng các giải pháp hữu ích để nâng cao sức khỏe, giảm thiểu rủi ro và quản lý bệnh tật.

Địa điểm

  • Texas 248 Spur,3900, 75799, Tyler

Câu hỏi