Keystone logo
University of Texas Health Science Center at Houston

University of Texas Health Science Center at Houston

University of Texas Health Science Center at Houston

Giới thiệu

Là một trường đại học khoa học sức khỏe toàn diện, sứ mệnh của University of Texas Health Science Center at Houston là đào tạo các chuyên gia khoa học sức khỏe, khám phá và chuyển dịch những tiến bộ trong y sinh và khoa học xã hội, đồng thời mô hình hóa các phương pháp thực hành tốt nhất trong chăm sóc lâm sàng và sức khỏe cộng đồng.

Chúng tôi theo đuổi sứ mệnh này nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của con người bằng cách tăng cường chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa bệnh tật và thương tích, cũng như thúc đẩy sức khỏe cá nhân và phúc lợi cộng đồng.

Trên hết là xuất sắc trong nhiệm vụ trở thành nhà lãnh đạo được thừa nhận trong việc hợp tác điều trị, chữa bệnh và ngăn ngừa các bệnh phổ biến nhất trong thời đại chúng ta thông qua giáo dục, nghiên cứu và thực hành lâm sàng.

Địa điểm

  • Fannin Street,7000, 77030, Houston

Câu hỏi