Keystone logo
University of the Sciences in Philadelphia

University of the Sciences in Philadelphia

University of the Sciences in Philadelphia

Giới thiệu

Đại học Khoa học đã chuẩn bị cho sinh viên trở thành những nhà lãnh đạo và thực hành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và khoa học trong 200 năm. Chìa khóa cho nền giáo dục đặc biệt của nó là truyền thống nghiên cứu thực hành và học tập trải nghiệm, điều này thể hiện rõ ràng ở mọi sinh viên tốt nghiệp từng bước chân vào khuôn viên trường.

Kể từ khi thành lập vào năm 1821 với tên gọi Cao đẳng Dược Philadelphia, trường cao đẳng dược đầu tiên ở Bắc Mỹ, USciences đã phát triển với hơn 30 chương trình cấp bằng từ cử nhân đến tiến sĩ trong các lĩnh vực khoa học sức khỏe, khoa học dự bị, kinh doanh chăm sóc sức khỏe và chính sách. . Sinh viên của USciences đã được chứng minh ở mọi nơi họ đến.

Địa điểm

  • Philadelphia

    600 South 43rd Street, 19104, Philadelphia

    Câu hỏi