Keystone logo
University of Wisconsin-Madison School of Medicine and Public Health

University of Wisconsin-Madison School of Medicine and Public Health

University of Wisconsin-Madison School of Medicine and Public Health

Giới thiệu

Trường Y và Y tế Công cộng của Đại học Wisconsin ở Madison cam kết cải thiện sức khỏe của Wisconsin và hơn thế nữa thông qua dịch vụ, học bổng, khoa học và trách nhiệm xã hội. Chúng tôi đang phát triển các phương pháp tiếp cận mới để ngăn ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh tật bằng cách hợp nhất y học cổ truyền và các nguyên tắc và sức khỏe cộng đồng.

Cùng nhau, chúng ta đang thúc đẩy sức khỏe và công bằng sức khỏe thông qua dịch vụ đáng chú ý cho bệnh nhân và cộng đồng, giáo dục xuất sắc và nghiên cứu đổi mới.

Địa điểm

  • Highland Avenue,750, 53726, Madison

Câu hỏi