Keystone logo
University of Pittsburgh

University of Pittsburgh

University of Pittsburgh

Giới thiệu

Cơ sở hạ tầng chương trình bác sĩ y khoa kết hợp giữa chương trình giảng dạy và dựa trên vấn đề với kinh nghiệm lâm sàng sớm và chuyên sâu và phương pháp tiếp cận hệ thống cơ quan tích hợp với khoa học tiền lâm sàng.

Sứ mệnh của Pitt Med là cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của các cá nhân và quần thể thông qua nghiên cứu y sinh tiên tiến, các chương trình giáo dục đổi mới trong y học và khoa học y sinh, và dẫn đầu trong y học học thuật. Chúng tôi cố gắng thực hiện sứ mệnh này với các tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức cao nhất, trong một nền văn hóa đa dạng và hòa nhập, và trong một môi trường cho phép tất cả sinh viên, giảng viên và nhân viên phát huy hết khả năng của họ.

Địa điểm

  • Fifth Avenue,4200, 15260, Pittsburgh

Câu hỏi