Keystone logo
Utah College Of Dental Hygiene

Utah College Of Dental Hygiene

Utah College Of Dental Hygiene

Giới thiệu

Utah College Of Dental Hygiene at Careers Unlimited được thành lập vào năm 2005 để cung cấp giáo dục vệ sinh nha khoa cấp tốc ở trung tâm của Thung lũng Utah.

Trong 13 năm qua, Utah College Of Dental Hygiene đã tốt nghiệp hơn 875 nhân viên vệ sinh nha khoa! Chúng tôi tin rằng con số tốt nghiệp cao này chứng tỏ thành tích liên tục của chúng tôi trong việc cống hiến cho sự thành công của học sinh trong việc hoàn thành chương trình của chúng tôi. Nhiều sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi đã làm việc hoặc đang làm việc với tư cách là nhân viên vệ sinh nha khoa đã đăng ký trên khắp Hoa Kỳ.

Tại Utah College Of Dental Hygiene , bạn có thể lấy bằng Cử nhân về Vệ sinh Nha khoa từ một trường cao đẳng tư nhân chỉ trong hai mươi (20) tháng. Chương trình độc đáo kéo dài 20 tháng này là chương trình duy nhất thuộc loại này ở Utah. Trường hiện có tỷ lệ sinh viên trên giảng viên lâm sàng là 5: 1.

Địa điểm

  • South 1480 West,1176, 84058, Orem

Câu hỏi