Keystone logo
University of Technology Sydney Thạc sĩ Khoa học Ngôn ngữ và Ngôn ngữ (Nghiên cứu)

Thạc sĩ Khoa học Ngôn ngữ và Ngôn ngữ (Nghiên cứu)

University of Technology Sydney

University of Technology Sydney

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Sydney, Úc

Ngôn ngữ

Yêu cầu thông tin

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Jul 2024

* tính bằng AUD cho mỗi phiên 24cp

Giới thiệu

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi