Keystone logo
University of Wisconsin-Madison

University of Wisconsin-Madison

University of Wisconsin-Madison

Giới thiệu

Trường Y khoa Thú y University of Wisconsin-Madison cung cấp các chương trình xuất sắc về giáo dục, nghiên cứu, thực hành lâm sàng và dịch vụ y tế thú y nhằm nâng cao sức khỏe và phúc lợi của cả động vật và con người, đồng thời đóng góp vào sự thịnh vượng kinh tế của bang Wisconsin.

Khai trương vào năm 1983, trường nhanh chóng nổi tiếng là một trong những trường hàng đầu về y học thú y tại Mỹ. Trường có bệnh viện giảng dạy thú y, Chăm sóc thú y University of Wisconsin-Madison ; công nghệ cắt cạnh; và không gian phòng học và phòng thí nghiệm chất lượng cao để giảng dạy và nghiên cứu.

Các giảng viên và nhân viên trong bốn khoa học thuật của trường đào tạo sinh viên trong một chương trình bốn năm để lấy bằng Bác sĩ Thú y (DVM). Trường cũng cung cấp đào tạo nghiên cứu sau đại học trong các lĩnh vực cốt lõi của sức khỏe động vật và con người thông qua Chương trình Sau đại học Khoa học Y sinh So sánh.

Địa điểm

  • Madison

    Madison, Hoa Kỳ

    Câu hỏi