Keystone logo
Vietnam National University System Ho Chi Minh City University of Science

Vietnam National University System Ho Chi Minh City University of Science

Vietnam National University System Ho Chi Minh City University of Science

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Trường Đại học Khoa học, một trong sáu thành viên đáng kính của Hệ thống Đại học Quốc gia TP. Lịch sử của Trường bắt đầu từ năm 1941 với việc thành lập Trường Cao đẳng Khoa học Đông Dương, sau đó trở thành Trường Đại học Khoa học tại Sài Gòn vào năm 1956. Nhờ sự hợp tác với Khoa Văn thư, Trường của chúng ta được đổi tên thành Trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1977.

Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh được tách thành Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vào năm 1996, sau đó trở thành hai thành viên chung của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Khoa học đã kế thừa và không ngừng hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục và nghiên cứu khoa học xuất sắc về khoa học cơ bản và công nghệ ứng dụng tại Việt Nam. Chúng tôi có hơn mười lăm nghìn sinh viên đại học và sau đại học đang theo đuổi 52 chương trình đại học và 32 chương trình sau đại học. Chúng tôi cung cấp một môi trường nghiên cứu giáo dục tuyệt vời để khơi dậy niềm đam mê khoa học và trách nhiệm xã hội trong mỗi học sinh.

Địa điểm

  • Ho Chi Minh City

    10.76313433430251, 106.68218242633345, , Ho Chi Minh City

    Câu hỏi