Keystone logo
Virginia University of Integrative Medicine

Virginia University of Integrative Medicine

Virginia University of Integrative Medicine

Giới thiệu

Vào tháng 1 năm 2004, Đại học Châm cứu và Y học Phương Đông Virginia (VCAOM) được thành lập như một trường học và phòng khám để giáo dục sinh viên và điều trị cho cộng đồng, đồng thời được chứng nhận hoạt động như một pháp nhân phi lợi nhuận theo Luật của Bang Virginia.

Ngày 29 tháng 10 năm 2008, VCAOM đổi tên thành Đại học Y học Phương Đông Virginia (VUOM) và vào ngày 23 tháng 3 năm 2018, VUOM đổi tên thành Virginia University of Integrative Medicine (VUIM).

Virginia University of Integrative Medicine được chứng nhận hoạt động bởi Hội đồng Giáo dục Đại học Bang Virginia (SCHEV) và được công nhận về mặt thể chế và chương trình bởi Ủy ban Công nhận về Châm cứu và Y học Phương Đông (ACAOM) cung cấp chương trình Thạc sĩ Khoa học về Châm cứu (MSA) , Chương trình Thạc sĩ Khoa học về Y học Phương Đông (MSOM) và chương trình Chứng chỉ Dinh dưỡng Đông Á (CEAN) bằng tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Trung. Cũng như chương trình Bác sĩ Châm cứu và Đông y bằng tiếng Anh.

Địa điểm

  • Fairfax

    Mathy Drive,9401, 22031, Fairfax

    Câu hỏi