Keystone logo
Western University Faculty of Health Sciences Thạc sĩ Khoa học về Trị liệu Nghề nghiệp (MScOT)

Thạc sĩ Khoa học về Trị liệu Nghề nghiệp (MScOT)

Western University Faculty of Health Sciences

Western University Faculty of Health Sciences

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

London, Canada

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

CAD 37.410 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2024

* quốc tế | đối với công dân Canada hoặc thường trú nhân: $11,294

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi