Keystone logo
York Technical College Khóa học về Công nghệ X quang

Khóa học về Công nghệ X quang

York Technical College

York Technical College

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Rock Hill, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi