Keystone logo

2 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Thuốc thú y Ký sinh trùng thú y 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Thuốc thú y
  • Ký sinh trùng thú y
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Thuốc thú y Ký sinh trùng thú y

Sinh viên học ký sinh trùng thú y tìm hiểu về mối quan hệ giữa ký sinh trùng và động vật. Các lĩnh vực nghiên cứu có thể bao gồm vòng đời của ký sinh trùng, nguồn gốc của ký sinh trùng trong vật chủ và phòng chống ký sinh trùng.