Keystone logo

1 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa da liễu Khoa da liễu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Y khoa da liễu
  • Khoa da liễu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa da liễu Khoa da liễu

Da liễu là một chuyên ngành phụ của da liễu và bệnh lý. Các chương trình thuộc loại này có thể chuẩn bị cho sinh viên hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính để điều trị cho những người mắc bệnh về da bằng cách sử dụng kính hiển vi và các công cụ khác để phân tích mẫu da.