Xem tất cả 57 Các Bằng của Thạc sĩ về Khoa học dược phẩm

Tổng quat

Khoa học dược phẩm là một ngành liên ngành tập trung vào sự tương tác của thuốc với cơ thể con người. Sinh viên trong lĩnh vực này có thể học cách điều chỉnh tương tác để cung cấp các sản phẩm thuốc và các liệu pháp an toàn hơn và an toàn hơn nhằm vào bệnh tật của con người.

Liên hệ trực tiếp các Trường về về Tìm 57 Các Bằng của Thạc sĩ về Khoa học dược phẩm 2022/2023

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Dược học
  • Khoa học dược phẩm
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (57)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập