Keystone logo

100 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dược học Khoa học dược phẩm 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Dược học
  • Khoa học dược phẩm
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (100)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dược học Khoa học dược phẩm

Mặc dù niềm tin phổ biến, nghiên cứu về khoa học dược phẩm không chuẩn bị cho các cá nhân để trở thành dược sĩ. Thay vào đó, nó tập trung vào việc chuẩn bị học sinh cho các vị trí trong nghiên cứu, tiếp thị, bán sỉ, quản lý và điều chỉnh dược phẩm, tất cả đều quan trọng để cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm thuốc an toàn và hiệu quả hơn.