So sánh 102 Các Bằng Thạc sĩ về Khoa học y tế

Tổng quat

Khoa học y khoa sử dụng kỹ năng phòng thí nghiệm kết hợp với các phương pháp lâm sàng để điều tra cơ thể người. Đó là khoa học đằng sau việc duy trì sức khoẻ và phòng bệnh và điều trị. Sinh viên có thể cảm thấy mình đang theo học các khóa học về sinh học phân tử, dinh dưỡng, thần kinh học, độc tính và các vấn đề tương tự trong lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn này.

Liên hệ trực tiếp cá...

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Y học
  • Khoa học y tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (102)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập