Tìm kiếm Các Khóa học về Điều dưỡng tích cực ở Vương quốc Anh

Tổng quat

Các khóa học được cung cấp riêng các lớp học đủ khả năng cơ hội giáo dục đại học trong các lĩnh vực khác nhau của nghiên cứu. Bằng cách tham gia một loạt các lớp học tập trung trong một thể loại, sinh viên có thể theo đuổi một chứng chỉ hoặc bằng trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Chăm sóc tích cực bao gồm việc giúp đỡ những người đang bị bệnh, chấn thương, hoặc trong trạng thái nguy ...

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • điều dưỡng
  • Điều dưỡng tích cực
  • Khóa học
  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập