Tìm kiếm Các Khóa học về Điều dưỡng tích cực ở Nauy

Tổng quat

Học sinh có thể lựa chọn các khóa học cá nhân phù hợp với lợi ích của họ. Học sinh cũng có thể cấu trúc một loạt các lớp học trong một cách mà có thể đạt được các mục tiêu cụ thể như nâng cao kỹ năng làm việc, theo đuổi sự nghiệp mới, hoặc lấy chứng chỉ hoặc bằng cấp.

Chăm sóc tích cực là sự chăm sóc đặc biệt dành cho những người ở trong trạng thái nguy hiểm đến tính mạng và yêu c...

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • điều dưỡng
  • Điều dưỡng tích cực
  • Khóa học
  • Na Uy
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập