Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 Khóa học Các chương trình trong Sinh học 2023

3 Khóa học Các chương trình trong Sinh học 2023

Tổng quat

Các khóa học được cung cấp riêng các lớp học đủ khả năng cơ hội giáo dục đại học trong các lĩnh vực khác nhau của nghiên cứu. Bằng cách tham gia một loạt các lớp học tập trung trong một thể loại, sinh viên có thể theo đuổi một chứng chỉ hoặc bằng trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Mức độ của một cử nhân Sinh học là có liên quan với lý thuyết và thực hành của động vật và sinh học thực vật. Vì thế, tập trung vào quan sát và phân tích các hệ thống sinh học. Đó là các đối tượng nằm trong khoảng từ sự tiến hóa và đa dạng sinh học sinh học tế bào và phân tử.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khóa học
  • Khoa học tự nhiên
  • Sinh học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập