Keystone logo

1 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa tân tiến Y khoa toàn diện Liệu pháp sinh học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Y khoa tân tiến
  • Y khoa toàn diện
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa tân tiến Y khoa toàn diện Liệu pháp sinh học

Những sinh viên quan tâm đến việc học các phương pháp chữa bệnh toàn diện thường theo đuổi các chương trình về liệu pháp năng lượng sinh học. Trong quá trình nghiên cứu, họ có thể học cách tích hợp các trường năng lượng xung quanh để điều trị không chỉ sức khỏe thể chất mà còn cả tình cảm và tinh thần của bệnh nhân.