Keystone logo

4 Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • Chăm sóc y tế
  • Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ
  • Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ

Bằng Thạc sĩ được công nhận trên toàn thế giới như là một thành tích học tập hiệu thành thạo trong một khu vực nhất định. Nhiều người theo đuổi bằng thạc sĩ sau khi nhận được bằng cử nhân trong một nỗ lực để mở rộng tiềm năng thu nhập của họ hoặc giảng dạy ở cấp đại học.

Chỉ cần một Master trong nói và ngôn ngữ trị liệu là gì? Khóa học chuyên sâu nghiên cứu này thường có thể được hoàn thành trong vòng khoảng hai năm nếu được thực hiện đầy đủ thời gian. Trong khi vấn đề thay đổi mức độ nào đó từ một khóa học khác, người tham gia nên mong đợi để tìm hiểu làm thế nào để chẩn đoán và điều trị các bài phát biểu khác nhau, ngôn ngữ và các rối loạn nuốt. Chú trọng bổ sung thường được vẽ trên các chủ đề như phát triển ngôn ngữ, ngôn ngữ học, rối loạn đọc, viết và điếc. Hầu hết các chương trình nói và ngôn ngữ trị liệu kết hợp giáo dục trong lớp học với thực tập lâm sàng hoặc externships.

Những người kiếm được một cách hiệu quả Thạc sĩ nói và ngôn ngữ trị liệu có đủ điều kiện để giảng dạy chủ đề tại một trường cao đẳng hoặc đại học, họ nên chọn. Họ cũng thường có thể kiếm được nhiều hơn và áp dụng cho các vị trí cao hơn so với những người trong lĩnh vực này không có bằng cấp hoặc có trình độ đại học.

Không có số tiền học phí được xác định trước để lấy bằng thạc sĩ trong lời nói và ngôn ngữ trị liệu. Do sự biến đổi mạnh mẽ giữa các mức thu học phí, sinh viên tương lai nên kết nối trực tiếp với từng trường quan tâm để biết thông tin tuyển sinh.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp của các chương trình này đi vào hoạt động như bệnh lý học ngôn ngữ tại cơ sở y tế, giáo dục hay tư nhân. Những người khác làm việc như gia sư riêng, ngôn ngữ học chuyên nghiệp, giáo viên ngôn ngữ hoặc nhân viên tư vấn.Một số sinh viên tốt nghiệp chọn để dạy nói và ngôn ngữ trị liệu hay bệnh lý ở cấp độ đại học, trong khi những người khác chọn để sử dụng các Thầy trong nói và ngôn ngữ trị liệu như là một bước đệm về phía cuối cùng lấy bằng tiến sĩ trong lĩnh vực này.

Nhiều trường học trên khắp thế giới cung cấp các chương trình thạc sĩ liên quan đến lời nói và ngôn ngữ trị liệu. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi có thể giúp bạn kết nối với các trường học và có được thêm thông tin về các khóa học quan tâm đến bạn. Tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường của sự lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.