Keystone logo

4 Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dược học Dược vật học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • Chăm sóc y tế
  • Dược học
  • Dược vật học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dược học Dược vật học

Lấy bằng thạc sĩ cho phép học sinh để đạt được sự đào tạo cần thiết tiếp theo để làm việc trong lĩnh vực của họ lựa chọn. Mức độ này thường có thể cho phép một cá nhân để khám phá nồng độ cụ thể, hoặc có một cách tiếp cận tổng quát hơn.

Thạc sĩ Dược là gì? Học sinh theo học chương trình này sẽ đi qua đào tạo nghiêm ngặt cả trong lớp học và trong lĩnh vực này để hiểu rõ hơn về nghiên cứu, sáng tạo và quản lý các loại thuốc y tế khác nhau. Bằng Thạc sĩ về dược bao gồm một loạt các chủ đề và các khóa học trong ngành này có thể bao gồm hóa học và các thành phần khác nhau của các loại thuốc, dược phẩm như thế nào hình thành ngành y tế công cộng và tư nhân, và làm thế nào để kiểm tra các loại thuốc cho các mục đích xác thực và an toàn.

Lý do chính mà một sinh viên theo đuổi bằng thạc sĩ trong ngành dược là để đạt được một sự hiểu biết tốt hơn về dược phẩm khác nhau và sử dụng của họ.Đào tạo bổ sung này có thể mở ra nhiều cánh cửa cho học sinh theo đuổi một nghề nghiệp trong ngành dược.

Giá chính xác của chương trình này sẽ khác nhau tùy thuộc vào tổ chức. Thông thường, hoàn thành trình độ này có thể mất từ ​​hai đến bốn năm.

Bằng cách lấy một bằng thạc sĩ trong dược học, sinh viên được mở vươn lên dẫn trước với nhiều cơ hội việc làm mới và có lợi nhuận. Sự nghiệp tiềm năng cho những người nắm giữ bằng cấp này bao gồm nghiên cứu và phát triển dược phẩm, các tác động môi trường của các loại thuốc khác nhau, sản xuất và phân phối dược phẩm, cũng như sự nghiệp mà tập trung vào các công nghệ đang nổi lên mà đóng một vai trò quan trọng trong thủ tục dược.

Có rất nhiều các trường đại học và các trường đại học cung cấp bằng thạc sĩ trong ngành dược. Học sinh có thể chọn học nghiêm chỉnh trong lớp học hoặc đi trên kinh nghiệm trong phòng thí nghiệm là tốt.Các khóa học trực tuyến dành cho sinh viên với cung hạn chế. Để bắt đầu với một khóa học, tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường của sự lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.